Blog

Strategie operacyjne: Indeks asortymentowy

Aby firma mogła odnieść sukces, strategia zapasów musi być zgodna z ogólną wizją korporacyjną organizacji...

Rozmowa techniczna: Pasek kontra napęd łańcuchowy

Napędy pasowe są jedną z najbardziej ekscytujących innowacji w technologii rowerowej ostatnich lat, ponieważ...