Bezpieczna obsługa narzędzi hydraulicznych

image

traktujemy bezpieczeństwo bardzo poważnie i zawsze zachęcamy naszych klientów do uważnego przeczytania instrukcji obsługi narzędzi hydraulicznych przed ich użyciem. Ponadto, przygotowaliśmy ten łatwy do czytania przewodnik, jak bezpiecznie obsługiwać narzędzia hydrauliczne.

Narzędzia hydrauliczne oferują użytkownikowi dużą wszechstronność, jeśli chodzi o przenoszenie mocy i kontrolowanie ruchu. Niestety, w przypadku nieprawidłowej obsługi mogą one stać się bardzo niebezpieczne: wynika to ze sposobu przechowywania cieczy pod wysokim ciśnieniem oraz potencjalnie dużej zdolności siłowej narzędzia.

Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak obsługiwać elektronarzędzia hydrauliczne, zwłaszcza jeśli zostały one wykonane na zamówienie, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z użyciem narzędzi hydraulicznych pod wysokim ciśnieniem, zalecamy dokonanie oceny zadania, które ma być wykonane: czy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo z nim związane i jakie są możliwe zagrożenia?

Jeżeli nigdy wcześniej nie obsługiwałeś tego konkretnego narzędzia hydraulicznego, zachowaj szczególną ostrożność i w razie potrzeby poproś o dodatkowe wskazówki lub szkolenie kompetentnego operatora narzędzia.

hydrauliczne

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania właściwych procedur bezpieczeństwa podczas obsługi narzędzia hydraulicznego?

Jest to szczególnie ważne pytanie i konieczne jest zrozumienie, że wysokociśnieniowe narzędzia hydrauliczne mogą spowodować obrażenia, a nawet śmierć.

Weź pod uwagę fakt, że nawet mała, wielkości szpilki dziura w systemie hydraulicznym będzie w stanie spowodować, że olej z narzędzia będzie wydostawał się z prędkością prawie 1000 mil na godzinę. Siła tego impulsu może łatwo spowodować rozległe uszkodzenia skóry i otaczających tkanek. Takie obrażenia są znane jako obrażenia spowodowane wtryskiem płynu hydraulicznego i mogą zagrażać życiu.

Ponadto wiele elektronarzędzi hydraulicznych często pracuje w bardzo wysokich temperaturach. Oznacza to, że płyn w narzędziu hydraulicznym może mieć bardzo wysoką temperaturę, zbliżoną do temperatury wrzenia. Dlatego może to nie tylko prowadzić do obrażeń spowodowanych samą siłą wtrysku płynu hydraulicznego, ale również do bolesnych (a czasami zagrażających życiu) oparzeń.

 

Czy istnieją jakieś wytyczne, których należy przestrzegać w Singapurze?

Tak, tutaj w SLS Bearings, zalecamy, aby poniższe wytyczne były przestrzegane podczas obsługi wysokociśnieniowych narzędzi hydraulicznych w Singapurze:

  • Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem hydraulicznym zawsze przeprowadzaj ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem.
  • Noś odpowiedni sprzęt ochronny, ale zrozum, że może on zrobić tylko tyle, jeśli coś pójdzie nie tak.
  • Unikaj pracy na układzie pod obciążeniem lub na układzie hydraulicznym pod napięciem i nie przeprowadzaj ręcznych kontroli szczelności.
  • Należy mieć pod ręką schemat obwodu lub systemu i wiedzieć, gdzie znajdują się punkty izolacyjne, a także blokady ładunku i akumulatory.
  • Nie używaj narzędzia hydraulicznego, jeśli nie zostało ono do tego przeznaczone.
  • Upewnij się, że zawsze używasz odpowiedniego osprzętu hydraulicznego.
  • Używaj urządzeń izolacyjnych do sprawdzania, izolowania i zabezpieczania wszystkich źródeł energii w systemie.
  • Nigdy nie przekraczaj wartości znamionowej siłownika hydraulicznego, ponieważ spowoduje to obciążenie jego elementów i zagrozi bezpieczeństwu narzędzia hydraulicznego.
  • Upewnij się, że wszystkie typy i końcówki węży są odpowiednie dla ciśnienia roboczego Twojego systemu.

 

 

Jakie są zalety używania narzędzi hydraulicznych w porównaniu ze zwykłymi narzędziami i jak prawidłowa eksploatacja narzędzi hydraulicznych może zwiększyć wydajność?

Narzędzia hydrauliczne mają wiele zalet w porównaniu ze zwykłymi narzędziami. Po pierwsze, o ile są one bezpiecznie obsługiwane, są łatwe w użyciu i poprawiają dokładność i kontrolę dzięki ogromnej ilości mocy, którą wykorzystują. Po drugie, narzędzia hydrauliczne są bardziej korzystne, ponieważ mają mniej ruchomych części niż zwykłe narzędzia, dzięki czemu są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu.

Jeśli chodzi o wydajność, elektronarzędzia hydrauliczne mają przewagę nad zwykłymi narzędziami. Narzędzia te wykorzystują energię pochodzącą ze sprężonego oleju, co sprawia, że są w stanie wywierać dużą siłę w krótkim czasie. Ponadto nie zamarzają w niskich temperaturach i mogą pracować pod wodą.

Ich ruchome części są również samosmarujące, co sprawia, że są cichsze niż inne narzędzia oraz bardziej trwałe i długowieczne.

 

Jakie są bezpieczne procedury operacyjne, których należy przestrzegać podczas obsługi narzędzi hydraulicznych?

Narzędzia hydrauliczne są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ są wydajne, bardziej wytrzymałe, cichsze i znacznie dokładniejsze. Jedynym haczykiem jest to, że trzeba wiedzieć, jak obsługiwać je bezpiecznie. Poniżej znajdują się procedury bezpiecznego działania, których należy przestrzegać podczas obsługi wysokociśnieniowych narzędzi hydraulicznych:

1) Zawsze używaj swoich narzędzi hydraulicznych prawidłowo i zgodnie z instrukcją obsługi.

Jest to niezwykle ważne, a użytkownicy systemów hydraulicznych powinni zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi i odbyć niezbędne szkolenie przed użyciem narzędzia. Pamiętaj, że narzędzia hydrauliczne mogą potencjalnie spowodować obrażenia ciała, a nawet śmierć, dlatego bezpieczna obsługa jest kluczowa.

2) Organizuj regularne kursy szkoleniowe dla operatorów narzędzi hydraulicznych.

Bezpieczne korzystanie z narzędzi hydraulicznych to o wiele więcej niż tylko wiedza, jak prawidłowo je obsługiwać. Użytkownicy muszą przechodzić regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, podczas których uczą się rozpoznawać potencjalne zagrożenia, dowiadują się, jak zapobiegać niebezpiecznym operacjom i łagodzić zagrożenia, które wystąpią. Tutaj w SLS Bearings, wraz z naszym partnerem hydraulicznym, oferujemy kursy szkoleniowe w zakresie bezpiecznej obsługi narzędzi hydraulicznych.

3) Przeprowadzaj regularne audyty swoich narzędzi hydraulicznych.

Regularne i dokładne kontrole urządzeń hydraulicznych mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ich optymalnego działania i braku wadliwych elementów.

4) Oceniaj środowisko, w którym narzędzie hydrauliczne będzie używane.

Poza umiejętnością bezpiecznej obsługi sprzętu hydraulicznego, użytkownicy tych narzędzi muszą wiedzieć, jakie jest bezpieczne środowisko pracy. Obejmuje to sprawdzanie temperatury oleju i szukanie innych zagrożeń, takich jak słaba wentylacja, rozlany olej, niebezpieczeństwo potknięcia się, stojąca woda, słabe połączenia elektryczne i stojąca woda.

5) Noś odpowiedni sprzęt ochronny.

Chociaż sprzęt ochronny może nie ochronić całkowicie użytkownika w razie poważnego wypadku, może on zmniejszyć ryzyko obrażeń. Prawidłowe wyposażenie ochronne do pracy z narzędziami hydraulicznymi obejmuje: kask, okulary ochronne, rękawice i buty.

6) Sprawdzaj skoki i obciążenia.

Zalecamy regularne sprawdzanie wartości znamionowych skoku i obciążenia oraz dopilnowanie, aby nigdy nie przekroczyć 80% tych wartości.